Sitatgaten

Sitatgaten, også kalt Sitat Ibsen eller Ibsenstien, er et kunstverk som ble installert i 2008 mellom Ibsenmuseet i Henrik Ibsens gate og Grand Café i Karl Johans gate. Her hadde Henrik Ibsen sin daglige rute de siste leveårene. Verket består av 69 Ibsen-sitater i sandblåst stål nedfelt i fortauene. Sitatene er hentet fra både skuespill, dikt, korrespondanse og taler.

De første sitatene ble lagt ned i Karl Johans gate 12. november 2005, ved Universitetets urbygning og ved musikkpaviljongen vis-a-vis, som en del av forberedelsene til hundreårsminnet for Ibsens død. Den 11. september 2008, under Ibsenfestivalen ved Nationaltheatret, ble hele verket innviet.

Sitatgaten er laget av kunstnerne Ingrid Falk og Gustavo Aguerre (FA+). Ibsenmuseets ledelse kunngjorde at folk kunne sende inn forslag til sitater, og meningen med installasjonen var at folk som går forbi skal få en bevissthet om Henrik Ibsens verker og at mange munnhell i språket kommer fra diktverk. Vigdis Ystad ved Henrik Ibsens skrifter og Ibsenmuseets leder Erik Henning Edvardsen kvalitetssikret sitatene. En ny skrifttype, oslofonten, ble utviklet til prosjektet.