Skansen terrasse

Skansen terrasse, Bakås, bydel Alna, blindvei, dels gangveisystem sørover fra Trygve Nilsens vei. Tidligere del av Dragonstien, navn 1984 etter Bakås skanse.

11–31. 9 blokker med i alt 91 leiligheter, OBOS-borettslaget Skansen, oppført 1981–82 (ark. Helge Thams og Per Gaare).

16. Bakås skole.

Referanser i denne artikkelen

Bakås skole