Skar (strøk)

Skar, område ved nordre Skar gård i Maridalen, som var et viktig industrisentrum på 1800-tallet. Et sagbruk ble oppført i 1830 etter store stormfellinger i Fagervannsåsen. Dette var i drift til omkring 1900.

Skar Kruttmølle ble anlagt i 1854 som privat virksomhet, overtatt av staten 1863. Kruttmøllen ble vedtatt nedlagt 1898, da virksomheten ble flyttet til Raufoss. Hele kruttverket var imidlertid ikke ferdig demontert før 1909. I tilknytning til kruttverket ble det anlagt militærleir (Skar leir). Hele anlegget omfatter 225 dekar med omkring 28 bygninger, flere av dem bygd under krigen. De militære funksjonene ble gradvis avviklet og helt avviklet 1998, da Forsvarets tele- og dataavdeling flyttet til Kjeller. Oslo kommune kjøpte området 2007. Det har siden stått tomt; i 2010 var anlegget en tid okkupert. Området har en usikker fremtid pga. drikkevannsrestriksjonene i Maridalen.

Sør for Skar, der Maridalsveien krysser Skarselva, ble Christiania Uldspinderi oppført i 1888, under Vaggestein gård. Spinneriet var i drift til 1905.

Skar ligger langt inn i Nordmarka og er et flott utgangspunkt for turer både sommer og vinter. Endeholdeplass for bussrute, stort parkeringsanlegg. Fra snuplassen her går veien Skarskroken sørvestover.