Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten, tjeneste som omfatter alle elever i grunnskolen og videregående skoler. Den innbefatter systematiske medisinske undersøkelser, individuell helseveiledning og helseopplysning og tverrfaglig samarbeid med skolen, PP-tjenesten, sosialtjenesten og tannhelsetjenesten. Driver også rådgivning. Avdeling for skolehelsearbeid i Oslo ledet frem til 1988 skolehelsetjenesten, som også omfattet poliklinikker og spesialkontorer. Fra 1988 overført til bydelene.