Skoleskip

Skoleskip, skip som ble brukt til utdannelse av sjøfolk.

Virksomheten begynte 7. juni 1881, da de 10 første skoleskipsgutter gikk om bord i seilskuten «Christiania». Kravet til elevene var at de måtte være konfirmert, under 18 år og friske. Skoletiden varte ca. 3 måneder. «Christiania» ble 1901 avløst av briggen «Statsraad Erichsen» som ble drevet som skoleskip frem til 1936.

Skoleskipet «Christian Radich» ble sjøsatt 1937, finansiert som en testamentarisk gave fra rittmester Christian Radich (1822–89). Tyskerne tok skipet i 1944; det ble bombet og sank i Flensburg 1945. Etter krigen ble skipet slept tilbake til Norge og restaurert 1947. Institusjonen het Østlandets Skoleskib 1950–86, fra 1987 Stiftelsen Christian Radich. Skipet var skoleskip for handelsflåten til 1998, først bare for gutter, men fra 1983 også for jenter.

«Christian Radich» opphørte som skoleskip 1998. Det ble grundig restaurert 1999–2001 og har siden vært i chartertrafikk. «Christian Radich» har base på Akershuskaia.