Skullerud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Skullerud Stasjon, August 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Skullerud, boligstrøk sør for Bogerud, bydel Østensjø; navn etter Skullerud gård. Her var det et sagbruk som er kjent allerede fra 1600-tallet, 1861–65 ble det skåret 180 tylfter tømmer.

Boligutbyggingen her startet etter reguleringsplan av 1964; det var også arealer avsatt til industri. Østensjøbanen (nå linje 3 til Mortensrud) åpnet til Skullerud 1967. Her er også Skullerudhamna friareal med idrettsbane, slalåmbakke og sportsstue. Her ligger også Nasjonalforeningens etterbehandlingshjem. Nasjonalforeningen mot tuberkulose oppførte bygningen som tuberkulosesykehus 1928. Senere ble bygningen bl.a. brukt til etterbehandling av eldre etter sykehusopphold og som asylmottak. Langerud sykehjem.