Sloreåsen

Sloreåsen, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, fra Ljabrudiagonalen nordover til snuplass. Navnet, vedtatt 1980, har sammenheng med en slor, bukt, i Ljanselva nedenfor åsen. Ved enden av veien slalåmbakke ned til bunnen av Ljanselvdalen.

2–56 og 9–45. Fem terrasseblokker og 38 rekkehus, OBOS-borettslaget Sloreåsen med i alt 277 leiligheter, oppført av Selvaagbygg 1980–81.