Slottskapellet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Prinsesse Ragnhilds dåp i Slottskapellet. Foto: Brødrene Halvorsen Kunstforlag 1930

Slottskapellet, Det kongelige slottskapell, i Slottets nordfløy (sokkeletasjen og første etasje) er utformet av arkitekt H. D. F. Linstow. Slottets grunnstein er lagt 1825 under alteret. Selve kapellet ble først innredet 1843 og ferdig tidligst mot slutten av 1844. Kapellet er det eneste rommet på slottet som har kong Karl Johans monogram og årstallet 1843 som var 25-års jubileet for hans tid på tronen.

Kapellet har alter og korparti vendt mot vest, mens kongestolen er anbrakt i kirkens østre ende like mot alteret. Det har to sideskip med galleri hele veien rundt, og rommet preges av de mange firkantede søylene. I brystningene på sideskipene er det gipsrelieff av de fire evangelistene, utført av Hans Michelsen. Dekorasjoner i himlingen er utført av Peder Wergmann. Alteret er utført i hvit stukkmarmor. I midten står et forgylt kors, på hver side er det marmorfigurer av apostlene Peter og Paulus, utført av Olav Glosimodt.

Orgelet står på galleriet over alteret. Vis-a-vis dette er kongelosjen, med kong Karl Johans monogram (CJ) og årstallet 1843 plassert over losjen. Kirkens altersølv ble skjenket Slottskapellet av dets grunnlegger, kong Karl Johan, i 1844. 1. august 1849 ble Slottskapellet innviet av biskop S. L. Arup i nærvær av kong Oscar 1 og dronning Josefine. I 1870-årene fikk kirken en altertavle med et Jesus-maleri med et på kors i overkant av rammen. I 1966-67 ble Slottskapellet restaurert under ledelse av Guthorm Kavli. Da ble altertavlen fjernet og erstattet med et enkeltstående hvitt trekors, skåret etter arkitekt Linstows tegninger. Det ble igjen pusset opp i 1990-årene og i 2004. Til konfirmasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra 31. aug. 2019 fikk kapellet ny forgylling, og prekestolen ble tilbakeført til et opprinnelig lysere uttrykk med hvitt og gull etter arkitekt Linstow tegninger.

Siden 1903 er det i Slottskapellet blitt holdt akademiske gudstjenester, arrangert siden 1910 av studentmenigheten i Oslo. Her benyttes liturgi på nynorsk. Siden 2002 har det også vært arrangert kammer-konserter her. I Slottskapellet blir det holdt kongelige barnedåper og konfirmasjoner, og her lå kong Haakon (1957) og kong Olav (1991) på lit de parade.