Smalåkeren

Smalåkeren, Brenna, bydel Søndre Nordstrand, fra Brennaveien og sørover. Navnet vedtatt 1986. Veien går over en meget smal åker som fra gammelt av er kalt Smalåkern.