Smiths løkke

Smiths løkke, løkke som hørte under Frogner hovedgård og ble da kalt Nordengen. I 1789 ble den forpaktet av kjøpmann, stadskaptein Lars Smith. Hans bygninger sto på løkken like sør for nåværende Frogner stadion. Husene sto til 1900.