Snippen (vei)

Snippen, Rodeløkka, bydel Grünerløkka, liten blindvei vestover fra Tromsøgata. Gammelt lokalnavn, vedtatt 1879. Hadde navnet Damstrædet før byutvidelsen.

5. Panelt tømmerhus fra ca. 1875, regulert til bevaring.