Sofienberg videregående skole

Sofienberg videregående skole, tidligere skole i Trondheimsveien 48. Skolen var videregående skole 1971−2013. Tidligere hadde skolen vært almueskole, folkeskole, høyere skole og gymnas. Fra 2014 er Sofienberg skole ungdomsskole (8–10).