Sognshaug (løkke)

Sognshaug, Professor Dahls gate 44, løkke frasolgt Sognsløkken i 1846 til kaptein A. W. Müller. Fra 1856 ble stedet eid av Louise Muus og kalt Muuse-løkken.

Peder Sørensen kjøpte Sognsløkken i 1830- årene og bygde våningshus og uthus på et høydedrag som ble kalt Sognshaug. Da han kom i økonomiske vanskeligheter, måtte han selge Sognshaug, ca. 4 daa, til kaptein Müller, som bygde på hovedhuset. Det er fremdeles i privat eie. Stallen ble bygd om til atelier for maleren Henrik Sørensen i begynnelsen av 1930-årene. Nå barnehage.