Solfjellsbakken

Solfjellsbakken, Ryen, bydel Nordstrand, fra Baglerfaret til Gabbi Lunds vei. Navnet vedtatt 1927.