Solvik Camping

Solvik Camping, bade- og campingplass på Malmøya med 62 plasser hvorav 57 er campingvogner og 5 er hytter, anlagt i 1966. En plass er satt av til utleie på dag/uke-basis i perioden mai – september. For å leie plass, må man være medlem av Solviks Venner, være registrert i folkeregisteret med bostedsadresse i Oslo, og ha en funksjonshemming som gjør det vanskelig å være på en ordinær campingplass (unntatt er ferieplassen, her kan personer med nesdsatt funksjonsevne fra hele landet leie). I tilknytning til campingplassen er det en kafé, «Solvik kafé», hvor det serveres kaffe, vafler og middager.