Sommerroparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Sommerroparken 2008. Foto: Helge Høifødt

Sommerroparken, tidligere kalt Solliparken, parkanlegg mellom Sommerrogata og Henrik Ibsens gate. Beplantet med lønn av Christiania Byes Vel 1843. Omlagt og beskåret 1926–27. Auguste Rodins bronseskulptur Mannen med nøkkelen ble oppstilt her i 1902, som en gave fra Frits Thaulow.

Parken ble lagt om i forbindelse med ombyggingen av Oslo Lysverkers bygning til hotellet Sommerro, og reåpnet i 2022.