Sponstuveien

Sponstuveien, Prinsdal, bydel Søndre Nordstrand, fra krysset Lerdalsfaret/Nedre Prinsdals vei til Prinsdalsbakken. Navn fra 1932 etter en stue i veien der det ble produsert spon til kurvfletting. Småhusbebyggelse, bl.a. tomannsboliger («svenskehus») som tilhører OBOS-borettslaget Lerdal med 47 tomannsboliger i området, oppført 1948–49 (ark. Ola Mørk Sandvik og S. Narve Ludvigsen). En sidevei til Sponstuveien er Sponstugrenda.