Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn, forvaltningsorgan som har til formål å ivareta offentlighetens interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål på jernbane, trikk, T-bane, taubaner, park og tivoli i Norge. Statens jernbanetilsyn, som har kontorer i Paleet, Karl Johans gate 41b, fører tilsyn med utøverne og behandler søknader om tillatelse til å drive virksomhet. Tilsynet overvåker også markedet på jernbaneområdet, for å sikre et effektivt marked med sunn konkurranse og ikke-diskriminerende vilkår.