Steen & Strøm Magasin

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Steen & Strøms første stormagasin fotografert i 1918. - Foto Anders Beer Wilse / Oslo Museum / Creative Commons
«Det nye» Sten & Strøm fotografert i midten av 1930-årene. - Foto Karl Harstad / Oslo Museum / Creative Commons

Steen & Strøm Magasin, Kongens gate 23, Norges eldste stormagasin grunnlagt i 1797 av kjøpmann Samuel Strøm (1768–1818). Han drev sin vin- og kolonialhandel på hjørnet av Prinsens gate, hvor firmaet i alle år har holdt til. Etter hans død overtok enken Elise Marie (f. Horster, 1775–1835), og hun introduserte manufakturvarene som ble stormagasinets hovedartikler. I 1829 overtok Christian Strøm (1802–56) firmaet etter sin mor, og i hans tid ble firmaet byens ledende innen moderne manufakturvarer for voksne og barn. Etter hans død fikk firmaet sitt nåværende navn idet Peter Emil Steen (1828–1884) og Christian Strøms brorsønn Samuel Strøm jr. (1831–76) slo sammen sine forretninger og førte firmaet videre. Ved Samuel Strøm jr.s død trådte hans enke Augusta Strøm (1837–1916) inn som partner. Ved Emil Steens død i 1884 kom en ny generasjon inn i firmaets ledelse: Christian Strøm Steen (1854–1932), Johan Daniel Steen (1856–1934) og Christian Fredrik Strøm (1862–1940). Firmaet ble aksjeselskap i 1923 med de ovennevnte tre innehaverne som aksjonærer.

I 1873 ble de gamle toetasjes forretningsgårdene revet og etappevis erstattet med større bygninger i fire etasjer (ark. Paul Due, Bernhard Steckmest og Henrik Nissen), det første moderne forretningskompleks i Kristiania. Til den opprinnelige eiendommen ble føyet Prinsens gate 17 og 19, og hjørnegården Nedre Slottsgate 6 med tilstøtende gård. Etter en brann i 1929 kom den nåværende bygning mot Prinsens gate (ark. Ole Sverre), med hjørnetårn og stor overlyshall gjennom alle etasjer. Her ble også Norges første rulletrapper montert.

Firmaet utvidet etter hvert virksomheten, bl.a. med egen møbelfabrikk på Lillehammer og verksteder i sin egen eiendom i Borggata 1 og verksteder og systuer i hovedbygningen i Kongens gate 23. I 1950-årene hadde bedriften ca. 750 ansatte.

Senere har det vært betydelige ominnredninger og utvidelser, bl.a. etter brann i 1959. Tilbygget Kongens gate 27 stod ferdig i 1963 og Kongens gate 29 i 1978 (ark. for begge: Hans Backer Fürst). På hjørnet av Kongens gate og Prinsens gate åpnet i 1959 det som skal ha vært Oslo første kaffebar.

Steen & Strøm A/S, som også hadde filialer i Sandvika, på Østerås og i Trondheim, gikk konkurs i 1992 og var en kort tid stengt. Det ble gjenåpnet som et kjøpesenter bestående av selvstendig drevne butikker. Det nye driftsselskapet innledet i 1993 oppkjøp av en rekke kjøpesentre og ble børsnotert som Steen & Strøm ASA. I 2008 ble selskapet, hvor største eier da var Stein Erik Hagen gjennom sine investeringsselskaper, oppkjøpt av det store franske eiendomsselskapet Klépierre og det nederlandske pensjonsfondet ABP. Steen & Strøm AS driver per 2018 i alt 10 kjøpesentre i Norge, i Oslo (foruten Steen & Strøm) også Oslo City og Økernsenteret.