Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen, privat høyskole som gir utdanning innen steinerpedagogikk, grunnlagt som Antroposofisk Pedagogisk Seminar i 1981, fra 1994 har den hatt lokaler i gamle Berles skole i Professor Dahls gate 30. Den har bachelor-studier innen barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, sosialpedagogikk og etter- og videreutdanning, og den har mastergradsstudium innen steinerpedagogikk. – Se også Steinerskoler.