Storsalen menighet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Foto: Normisjon

Storsalen menighet er er en del av Normisjonen og fungerer i praksis som en menighet i Den norske kirke. En del av Staffeldts gate 4, et hotell- og forsamlingshus oppført 1935 (ark. Ove Bang) for Det norske lutherske Indremisjonsselskap (nå Normisjon) som det første rent funksjonalistiske bygg i Oslo. Regnes som funksjonalismens gjennombrudd i Norge; tildelt Houens diplom 1936. Hovedsalen = Storsalen i bygget er fredet. Møtesalen er tydelig bygget for å formidle Ordet, opprinnelig med en fast talerstor i sentrum, senere med et mer fleksibelt område til sang, tale og annen formidling. Over hovedinngangen (fra Sven Bruns gate) som fører til kirkesalen står det med store bokstaver: «Land, land, land. Hør Herrens ord». Tidligere ble besøkende så møtt av ordene "Bli stille for Herren" i vestibylen, og ordene "Det er fullbrakt" sammen med et 4 meter høyt fotografi av et krusifiks på fondveggen i salen. Dette er senere fjernet. Til høyre på veggen en opprinnelig kongelosje, benyttet da kong Haakon var tilstede ved innvielsen 31.mars 1935. Senere ble losjen brukt til orgel. Bygningen inneholdt tidligere bl.a. Indremisjonshotellet (senere IMI Hotell) nå studentboliger, Indremisjonens bibelskole, nå NLA Høgskolen Staffeldsgate, kontoret for Normisjon region øst, og møtelokalet Storsalen