Stovner politistasjon

Stovner politistasjon, Aasta Hansteens vei 10, ble opprettet 1991 og avløste Økern politistasjon, som lå i Økernsenteret. Bygningen ble innviet i 1991 (ark. Telje–Torp–Aasen Arkitektkontor A/S). Det er gangbro fra stasjonen over Fossumveien til Stovner senter.