Stovner skole

Stovner skole, Stovnerfaret 17, barneskole (l–7), tatt i bruk 1970 (ark. Cappelen & Rodahl). Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1970 (682 elever). Skoleåret 2023/24 hadde skolen 542 elever. Stovner Skoles Musikkorps ble stiftet 25. jan. 1971. Også kor, Stovner skolekor.