Stovner videregående skole

Stovner videregående skole, Karl Fossums vei 25, hovedbygg oppført 1979 (ark. Hjørdis Egner), nybygg oppført 1997 (ark. Gunnar Dyrø). Bygningene ble rehabilitert 2016. Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, teknologi og industrifag, bygg og anleggsteknikk og naturbruk samt påbygg til generell studiekompetanse. Skolen var nasjonal demonstrasjonsskole 2003–05. I 1979 hadde skolen 324 elevplasser, i skoleåret 2022/23 var elevtallet 392. Skolens russemerke er en playboy-kanin.