Stupinn

Stupinn, tidligere husmannsplass under Store Stensrud. Plassen har gitt navn til Stupinnmosen. Gården heter nå Solbakken.