Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus HF, ligger på Nesodden og var eid av Oslo kommune 1979–2002. Sunnaas er landets største senter for medisinsk rehabilitering. Hovedgrupper av pasienter er personer med ryggmargskade, hodeskade, hjerneslag og personer med betydelig bevegelseshemning.

Sunnaas ble grunnlagt i 1954 av ekteparet Birgit og Rolf Sunnaas. Det ekspanderte i 1960- og 1970-årene. I 1974 ble fjerde byggetrinn ferdig, og sykehuset nådde sitt høyeste sengetall med 274 senger. Sykehusert ble i 1979 skjenket av stifterne til Oslo kommune. Fra 2002 inngikk det i Helse Øst RHF (fra 2007 Helse Sør-Øst RHF) som eget helseforetak.