Sverres plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sverres plass, Lille Tøyen, bydel Grünerløkka, plass mellom Ansgar Sørlies vei og Tore Hunds vei. Oppkalt 1924 etter kong Sverre Sigurdsson (1150–1202). Sverre kom til Norge 1176 som leder for birkebeinerne, tok kongsnavn 1177 og ble enekonge 1184. I hans tid var det mye ufred i landet, og embetsverket ble knyttet sterkere til kongen. Vinteren 1199–1200 tilbrakte Sverre i Oslo; 6. mars 1200 slo han tilbake et angrep fra opprørsgrupper fra hele Oslofjord-området.