Tøyen politistasjon

Tøyen politistasjon, Lille Tøyen politivakt, en tidligere liten politistasjon oppretet 1923 i Lille Tøyen hageby, adressen var Økernveien 45, nå Aud Schønemanns vei 9. Politiets tjenesteleilighet lå i Halvdans vei 34, nå Ansgar Sørlies vei. Politistasjonen, som hadde én betjent og lå under Aker politikammer, ble nedlagt i 1934 og virksomheten overført til Sinsen politistasjon.