Tauheed Moske

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Tauheed moske fotografert 2021. Fotograf Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Tauheed Moske, Olaves Hvervens vei 11, tilhører retningen sjia. Moskeen ble tatt i bruk høsten 2013, og offisielt innviet juni 2014. Den skal være finansiert av medlemmer og av noen utenlandske givere. I tillegg til bønn benyttes den til vielse, skilsmisse, utleie av lokaler og foredrag. Medlemstall 1044 (2018). Moskeen legger vekt på samarbeid med lokale menigheter og religions dialog på tvers av flere religioner. Imamen har god forbindelse med presteskapet i Iran der sjia-retningen er den dominerende.