Teglverksgata

Teglverksgata, Rodeløkka, bydel Grünerløkka, fra Helgesens gate nordover forbi Karlstadgata. Navn 1864 etter Dæhleneng Teglverk, som lå der Freiaparken er i dag.

Bygninger m.m.:

2. Tidligere fabrikklokaler for Aug. Olsen Bakerforretning og Knekkebrødfabrik, som løp langs hele kvartalet og rundt hjørnene til Helgesens gate og Karlstadgata. Huser nå bl.a. filmselskap, musikkstudio, fotostudio, designbyrå, gatekjøkken m.m.

7 og 9. To boligblokker i borettslaget Lissefabrikken med henholdsvis 125 og 40 leiligheter, ferdigstilt 2007 (ark. FuthArk Arkitekter v/Amund Gulden). Her var tidligere Oslo Baand- og Lidsefabrik, og blokkene er om- og påbygde deler av de gamle fabrikkbygningene.