Tiurleiken skole

Tiurleiken skole, Romsås Senter 7, barneskole (1–7), tatt i bruk 1972 (ark. Romsås-teamet, Bastiansen). Svømmehall (Romsås bad). Nytt tilbygg 2000. Skolen ble bygget som åpen skole; ingen dører som kunne lukkes til klasserommene. Senere er de stengt med foldedører som kan åpnes. I annen etasje er det en åpen løsning rundt et stort bibliotek.

Skolen har mottaksgrupper for nyankomne innvandrere, og over halvparten av elevene har særskilt norskopplæring. Skoleåret 2017/18 hadde skolen 278 elever.