Tobias

Tobias, Oslo byarkivs fagtidsskrift om oslohistorie, arkiv og arkivarbeid, utgitt siden 1992, Det presenterer artikler fra det store kildematerialet i Byarkivet. Navnet fikk tidsskriftet den gang Byarkivet holdt til i det ene av rådhustårnene. Dette fordi Byarkivet er et sted hvor man kan få svar på det meste – akkurat som hos Torbjørn Egners Tobias i tårnet i Kardemomme by. Fra 2012 har Tobias blitt utgitt som årbok. Institusjoner kan få tidsskriftet tilsendt gratis, mens privatpersoner kan laste det ned gratis fra nettet.