Toppåsveien

Toppåsveien, Prinsdal, bydel Søndre Nordstrand, fra snuplass nord for Høgåsveien sørover til bygrensen mot Nordre Follo, der veien fortsetter som Fjellveien. Navnet vedtatt 1932. Fra Toppåsveien til Prinsdalsfaret går Prinsdalskleiva.