Trasop (plass) Smestad

Trasop, tidligere husmannsplass med gnr. 32/1, Makrellbekken. Husmannsplass under Nedre Smestad. Plassen ble revet for byggingen av Njårdhallen.