Travellers’ Club

Travellers’ Club, Josefines gate 26, herreklubb stiftet 23. jan. 1928 etter initiativ av F. D. de Vauvert. Innbudt som medlemmer var «Alle som i sitt liv har færdes ute i verden og der høstet erfaringer og lærdom». Ca. 40 kom til stiftelsesmøtet, av alle livsstillinger og aldre, men med det til felles at de hadde «trampet». Klubbens første offisielle navn var Trampelaget senere endret til Tramplaget. Gården i Josefines gate 26 ble ble kjøpt av kunsthandler Oscar Johannessen i 1953, skjøte datert 18. februar 1953, før det holdt klubben til på ulike adresser. Gården ble utvidet med et lite, moderne tilbygg i bakgården 2017. Klubbens samlinger omfatter etnografiske, zoologiske, geologiske og arkeologiske gjenstander, gitt av medlemmene.