Triungsvann

Triungsvann, Triungsvannene, Triungen, vann i Bærumsmarka nordøst for Bogstadvannet, på grensen mellom Oslo og Bærum, totalt 0,23 km2, 349 moh. Til Triungsvann fører bekk fra østsiden av Tjæregrashøgda i Bærum, og fra vannet renner Åborbekken via Åbortjern og som derfra danner grense mellom Oslo og Bærum og munner ut i Bogstadvannet. Eldre steindemning over bekken ved utløpet. Betongdemning oppført på 1950-tallet for å bedre vannforsyningen til Østre Bærum. Navnet tilsier at det har vært tre vann eller myrputter før oppdemningen. Endelsen -ungen (og -angen) har med vann å gjøre.

Vannet og myrene rundt er fredet som Triungsvann naturreservat.