Tschudi & Eitzen

Tschudi & Eitzen, tidligere skipsrederi etablert i Kristainia ved at kaptein Camillo Eitzen (1851–1937) i 1891 kjøpte en skipsmeglerforretning som var drevet av Just Jacobsen, etablert i 1883. Til å begynne med drev Eitzen forretningen videre under navnet Just Jacobsens eftf., men allerede året etter under eget navn. I 1893 kom kaptein Henry Tschudi (1858–1939) inn som kompanjong. Fra da av het firmaet Camillo Eitzen & Co. I 1914 trådte Eitzen ut av firmaet, og hans sønn Axel Camillo Eitzen (1883–1968) tok hans plass. I 1936 ble navnet endret til Tschudi & Eitzen. Da Henry Tschudi døde i 1939, ble han etterfulgt av sin sønn Felix H. Tschudi (1897–1993).

I 1896 overtok firmaet sitt første dampskip, en såkalt tweendecker, en lastebåt bygd ved Nylands Verksted. Dete skipet ble etterfulgt av åtte lignende skip. De ble satt inn kveg- og fruktfarten på Vest-India, senere ble de brukt som linjeskip mellom havner i Vest-England og Italia. Dette varte ikke lenge, da den første verdenskrig satte en stopper for linjen. Krigen reduserte flåten betraktelig. I 1927 kontraherte rederiet sitt første tankskip. Ved utbruddet av den annen verdenskrig hadde rederiet fire motortankere og tre store motorskip. tre av skipene ble senket under krigen.

Disse tapene ble etter krigen erstattet av et kjøp av et Libertyskip og to motortankere. Rederiet disponerte Skibs A/S Avanti, Skibs A/S Giarona og Skibs A/S Navalis. Ved inngangen til 1970-årene disponerte rederiet en samlet tonnasje på 304 000 tonn dwt. Rederiet utviklet seg videre med vanlige lastebåter, tankere, bulk carriere, OBO-skip, nedsenkbare kranskip, kjemikalietankere, gasstankere, slepebåter og lektere så vel som containerskip og Ro-Ro skip. I 2003 ble rederiet delt mellom de to familiene i henholdsvis Tschudi Shipping Company og Camillo Eitzen & Co.

Tschudi & Eitzens rederiflagg var hvitt med T & E i blått, skorsteinene var sorte med et rødt bånd med et våpenskjoldmerke diagonalt delt med et hvitt felt oppe og et blått nede. Rederiet hadde kontorer i Kirkegata 2, senere i Kongens gate 11.