Tveita skole

Tveita skole, Wilhelm Stenersens vei 4, barneskole (1–7). Barneskolen bygd i tre trinn 1966–68 (ark. Bernt Heiberg og O. M. Sandvik). Tveita ungdomsskole (nedlagt 1983) holdt tidligere til i lokaler som i dag tilhører Hellerud videregående skole. I 1970 hadde barneskolen 651 elever og ungdomsskolen 702 elever. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 240 elever. I skolegården står skulpturen Akrobaten av Tone Thiis Schjetne. Tveita Skoles Musikkorps ble stiftet 18. okt. 1967. Også kor, Tveitas skoles sangkor.