Tveitaparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Parsellhager syd i parken, 2013. Foto: Helge Høifødt/Oslo byleksikon

Tveitaparken, park på Tveita, anlagt på nytt i 2011 som en del av Groruddalssatsingen.

Parken avgrenses av høyblokkene i Nåkkves vei 3 til 11 i øst og lavblokker i Erlends vei i vest. I parken finnes blant annet lekeområde, benker, fellesgrill, rosebed og Tveita parsellhager.