Tyskestranden

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Tyskestranden, også skrevet Tyskenstranden, gammelt navn på strøket ved eidet mellom Bestumkilen og Frognerkilen. Navnet har vært tolket som en forvanskning av det nederlandske tuschen, som betyr 'mellom', og kan skyldes at det lå «mellom» hollendernes lasteplasser for tømmer ved Lysakerelva og Akerselva, eller ganske enkelt mellom Bestumkilen og Frognerkilen. En annen forklaring er at strøket fikk navn etter eiendommen Tyskestuen, som lå her i siste halvdel av 1700-tallet.

Som stedsnavn ble Tyskestranden fra 1890-årene avløst av gårdsnavnet Skøyen, men var lokalt brukt, gjerne forkortet til Stranda, så sent som i 1930-årene. Tyskestranden skole ble åpnet 1861, nedlagt (som Skøien skole) i 1938.

Skøyen stasjonDrammensbanen het fra åpningen i 1872 Tyskestranden stasjon, omdøpt til Bygdø stasjon 1876, og til Skøien 1903.