Ullern idrettsplass

Ullern idrettsplass, også kalt Ullernbanen og «Sletta», idrettsbane som ligger mellom veiene Myntfunnveien, Lysehagan og Bærumsveien. Den ble planert, drenert, opparbeidet og tatt i bruk i 1920-årene av Lilleaker Idrettsforening. Området som opprinnelig var et jorde der det rant en bekk, var på 18 mål og ble kjøpt av Aker kommune fra godseier Carl Løvenskiold. Banen ble brukt til fotball og friidrett om sommeren og skøyteløp om vinteren. Etter krigen, da Ullern Skiklubb og Lilleaker Idrettsforening var gått sammen og dannet klubben Liull, ble dette Liulls bane. Klubben fikk anlagt gressmatte på banen, et stort arbeid som ble utført på dugnad fra 1949. Den nye banen, som var på 110 × 74 m, ble innviet høsten 1951. Det ble også anlagt en treningsbane med grusdekke som ble brukt til skøyter om vinteren. I 1958 stod et nytt klubbhus med garderober og vaktmesterbolig ferdig.

Ullern idrettspark. Etter at Liull, Bestum IF og Lilleaker Turnforening gikk sammen i 1975, har Ullern idrettsplass vært Ullern IFs hjemmebane for fotball og bandy. I 2011 fikk man kunstgressbane og kunstisbane. Det er nå tre spillflater her med følgende banetyper: to 11-ere med kunstgress og en 7-er med kunstgress og kunstisbane om vinteren.

I 2020 stod Ullern flerbrukshall ferdig, den er på 4000 m2, har en hall på 24 × 25 m med baner for ballidretter og garderober for disse samt garderober for fotball og bandy, klubbhus, med kontorer og møterom, og kiosk, arkitekter var Dyvik Arkitekter AS.