Ullerntoppen

Ullerntoppen, den øverste delen av Ullernåsen med bl.a. terrasseblokkbebyggelse fra 1980-årene med adresser til Ostadalsveien og Ullernkammen, bydel Ullern og Vestre Aker. Området har dagligvareforretning og barnehage (Ullerntoppen barnehage i Ullernkammen. Endeholdeplass for 46-bussen fra Majorstuen. Ved toppen øverst oppe (201 moh) er det bevart et lite skogsområde med et gammelt utkikkstårn. Her var det i den tiden Fornebu var flyplass en mast med et rødt lysfyr. Nord for blokkområdet, der det tidligere var industribygninger med adresse til Aslakveien, bygges boligområdet «Røatoppen» (2018) med til dels svært høye blokker.