Ullevål politistasjon

Ullevål politistasjon, tidligere politistasjon i Ullevål hageby med adresse Damplass 25, opprettet 1917 med lokaler i bygget i nordenden av Damplassen da dette stod ferdig. Politistasjonen hadde to konstabler, som også bodde her. Politistasjonen som hørte under Aker politikammer til 1949, ble nedlagt i 1973 og virksomheten overført til Majorstuen politistasjon.