Ungbo

Ungbo, Maridalsveien 3, avdeling under Storbyavdelingen i bydel St. Hanshaugen. Den skal tilby rimelige og trygge gjennomgangsboliger til ungdom i alderen 17 til 23 år som har problemer med å etablere seg i det ordinære boligmarkedet. De første forsøkene med Ungbo-leiligheter kom 1974. Ungbo har plass til om lag 400 ungdommer.