Vår Frelsers kirke

Vår Frelsers kirke, før 1950 navn på Oslo Domkirke.