Vår Frelsers ortodokse kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, er det tidligere Vår Frelsers gravlund kapellVår Frelsers gravlund. Fra 2003 utleid til den russisk-ortodokse kirke, og ble 2004 menighethetskirke og senter for «Hellige Olga menighet». Menigheten er tilknyttet Moskapatriarkatet, og ble dannet 1996 etter Sovjetunionens fall, og oppkalt etter Kievs hellige fyrstinne Olga som var av nordisk herkomst.

Gravkapellet ble vigslet som ortodoks kirke i 2004 av metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Kirkerommet er utsmykket med ikonostas, lysestaker, oljelamper og ikoner i tillegg til veggmaleriet av Den oppstandne Kristus malt av Per Vigeland som var der fra før menigheten tok kapellet i bruk som kirke. I tillegg til selve kirkerommet, der den kirkelige liturgien foregår, har Vår Frelsers ortodokse kirke menighetssal for foredrag, seminar og utstillinger, menighetskontor, og klasserom for ikonmaler, søndagsskole og russisk kulturskole.

Gravkapellet ble oppført 1864. Grunnet få nye begravelser på kirkegården ble kapellet leid ut. Menigheten har ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av det gamle kapellbygget.

Vår Frelsers ortodokse kirke. Foto: Aslak Malmåsen