Vahls gate

Vahls gate, Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Lakkegata til Jens Bjelkes gate. Oppkalt 1866 etter Martin Vahl (1749–1804), professor i botanikk.

Bygninger m.m.:

1–5. Kontorblokk oppført 2003 for OBOS Forretningsbygg (ark. Hille + Melbye). Inneholder kontorer bl.a. for Plan- og bygningsetaten.

4. Vahl flerbrukshall, idrettshall oppført 2001, ble de første årene kalt «Hangar’n».