Valhallabekken

Valhallabekken, bekk med utspring i «Kjerringmyra», i Nordmarka, nordvest for bebyggelsen i LangmyrgrendaKringsjå. Bekken renner vestover og munner i Sognsvann ved badeplassen i sørøstenden av vannet.