Valkyrien

Valkyrien, Valkyriegata 3, kjøpesenter ved Valkyrie plass med boliger i de øverste etasjene, innviet i april 2020. Senteret ligger i det som tidligere var 5 eldre eiendommer (Valkyriegata 1–3, Bogstadveien 45 og Ole Vigs gate 22/24). Det består av to etasjer og underetasje, er på ca. 6500 m2 og inneholder 18 forretninger, de fleste klesforretninger, samt spisesteder og et lite vinmonopolutsalg. Resten av bygningsmassen utgjøres av 55 leiligheter på til sammen ca. 7000 m2. De gamle leiegårdene var vurdert som bevaringsverrdige, og i bakgården i Ole Vigs gate var det en gammel bakeribygning med høy fabrikkpipe og en stallbygning. De gamle gårdene ble rehabilitert og ombygd av NCC for Fram Eiendom (ark. Mellbye Arkitektur Interiør AS). De gamle fasadene ble bevart, det ble også bakeribygningen og stallbygningen. I Ole Vigs gate ble det oppført et nybygg med forretningslokaler nederst og leiligheter i de øvre etasjene.