Vaterlands Kirkegaard

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Vaterlands Kirkegaard, anlagt før 1638 (1624?) som kirkegård for fattigvesenets lik fra forstedene utenfor Christiania, i bakkene sør for Hammersborg. Fjellgrunnen egnet seg ikke for begravelser, og kirkegården ble nedlagt 1811. 1862 ble tomten tatt i bruk til politikammeret, Møllergata 19. Fra kirkegården og oppover mpt Christ kirkegård lå den militære øvelsesplassen Ridebanen.